Contact

CHRIST CATHEDRAL
NHÀ THỜ CHÁNH TÒA CHÚA KITÔ
13280 Chapman Ave.
Garden Grove, CA 92840

Sr. Theresa Trang Nguyễn, LHC
(Director of Faith Formation)
Sr. Catherine Cát Lê Nguyễn, LHC
(Coordinator of Confirmation Program)
(714) 971-2141

Christ-Cathedral

SAINT BARBARA CHURCH
CỘNG ĐÒAN ST. BARBARA

730 S. Euclid Street
Santa Ana, CA 92704

Sr. Grace Đức Lê, LHC
(Director of Faith Formation)
Sr. Thu Liễu Nguyễn, LHC
(Coordinator of Confirmation Program)
(714) 775-9475

Sr. Stella Kim Lê, LHC
(Vietnamese Bilingual Faith Formation)
(714) 775 - 9475 Ext 1

St Barbara Church

SAINT BONIFACE CHURCH
CỘNG ĐÒAN ANAHEIM

120 N. Janss Street
Anaheim, CA 92805

Sr. Rosemary Hồng Nguyễn, LHC
(714) 956-3110 Ext 120

SaintBonifaceChurch

SAINT COLUMBAN CHURCH
CỘNG ĐÒAN ST. COLUMBAN

10801 Stanford
Garden Grove, CA 92840

Sr. Angeline Năng Hương Nguyễn, LHC
(714) 867-1514

St Columban

SAINT JOHN THE BAPTIST CHURCH
CỘNG ĐÒAN COSTA MESA

1015 Baker, Costa Mesa
Costa Mesa, CA 92626

Sr. Hoa Hòang, LHC
(714) 540-4128

SJB

OUR LADY OF LAVANG CHURCH
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

288 S. Harbor Blvd.
Santa Ana, CA 92704

Sr. Mary Tin Nguyễn, LHC
(714) 775-6200

Confirmation Program:  Friday
1st Grade - 8th Grade:  Saturday

OLV

SAINT BONAVENTURE CHURCH
CỘNG ĐÒAN HUNTINGTON BEACH

16400 Springdale Street
Huntington Beach, CA 92649

Sr. Annuncia Thu Mai, LHC
(714) 846-3559 Ext 834

SBonventure

SAINT POLYCARP CHURCH
CỘNG ĐÒAN THÁNH POLYCARP

8100 Chapman Ave.
Stanton, CA 90680

Sr. Thu Hương Nguyễn, LHC
(714) 892-4396

SaintPolycarpChurch

SAINT NICHOLAS CHURCH
CỘNG ĐÒAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

24252 El Toro Rd.
Laguna Woods, CA 92637

Sr. Maria Loan Trần, LHC
(949) 837-1090 Ext 137

SaintNicholasChurch

HOLY SPIRIT CHURCH
CỘNG ĐÒAN THÁNH LINH

17270 Ward Street
Fountain Valley, CA 92708

Sr. Cecilia Trang Phạm, LHC
(Director of Faith Formation)
(714) 963-7871
Sr. Yến Vân Nguyễn, LHC
(Vietnamese Bilingual Faith Formation)
9714) 964-8767

HS church

IMMACULATE HEART OF MARY CHURCH
CỘNG ĐÒAN TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

1100 S. Center Street
Santa Ana, CA 92704

Sr. Pauline Trâm Nguyễn, LHC
(714) 332-9081

DSCN0331

SAINT CECILIA CHURCH
CỘNG ĐÒAN TUSTIN

1301 Sycarmore Ave.
Tustin, CA 92780

Sr. Francesca Tươi Trần, LHC
(714) 838-4466 Ext 18

Cecilia

Comments are closed.