Resources

Prayer for Vocations from Pope Francis

PRAYER FOR VOCATIONS LORD of the Harvest,  BLESS young people with the gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things.  INSPIRE all of your disciples to mutual love and giving— for … Continue reading

Tông huấn ‘Amoris Laetitia’ “Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình- ĐTC Phanxicô

holy family

Amoris-laetitia_en – Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình tông huấn của ĐTC Phanxico ban hành Tháng 4 ngày 6 năm 2016. Xin cầu chúc cho từng gia đình Công Giáo hưởng ân huệ Tình Yêu tinh tuyền do Thiên Chúa hứa … Continue reading

145 Câu Hỏi Đáp Về Năm Thánh Lòng Thương Xót

bible 1

145 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT http://baoconggiao.com/ TỔNG QUÁT NĂM THÁNH Hỏi : Năm Thánh là gì? – Thưa : Năm Thánh là Năm Toàn Xá. Hỏi : Năm Toàn Xá, tức là thời điểm được … Continue reading

Tòa Thánh Vatican Khai Mạc Năm Thánh 8-12-2015

  Vatican chương trình khai mạc và mở Cửa Năm Thánh 8-12-2015   VATICAN. Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được khai mạc trong buổi lễ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 8-12-2015 do ĐTC chủ sự tại Quảng trường … Continue reading

Sống Kinh Nghiệm Năm Thánh

Sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong Năm Thánh Trong tháng 12 tới đây ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho tất cả mọi người có thể … Continue reading

Plenary Indulgences for Holy Year Jubilee of Mercy

Image result for year of mercy

  Plenary indulgences aplenty Like all previous Jubilees, the Jubilee Year of Mercy features a very special plenary indulgence (the complete remission of all temporal punishment due to sin). I wish that the Jubilee Indulgence may reach each one as … Continue reading

Hymn of The Great Jubilee

Pope Francis Year of Mercy Letter

Pope Francis (PA)

The Pope has written to Archbishop Rino Fisichella To My Venerable Brother Archbishop Rino Fisichella President of the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization With the approach of the Extraordinary Jubilee of Mercy I would like to … Continue reading

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa – Holy Year of Mercy Prayer

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con … Continue reading

Năm Thánh Thương Xót Là Gì – What is the Holy Year of Mercy?

WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc vào ngày 8-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong Thư mục vụ gửi Công đồng Dân Chúa ngày 17/9/2015, sau Hội nghị … Continue reading