Saints

Chuyện Thánh Nữ Cecilia – Saint Cecilia Story

St. Cecilia Pic

CHUYỆN THÁNH NỮ CECILIA Ngày Kính:  Ngày 22 Tháng 11 Quan Thầy:  Nhạc Sĩ Năm Sinh:  Thể Kỷ Thứ 2 Năm Tử:  Thế Kỷ Thứ 3   Vào thế kỷ thứ 4, một thanh niên người Hy Lạp đem lòng yêu … Continue reading

Hạnh Các Thánh – Lives of the Saints

THÁNH SI-MON và THÁNH GIUÐA, TÔNG ÐỒ (St. Simon và Jude) Ngày 28/10 Lc 6,12-19 Ðọc lại tiểu sử của các Vị Thánh,có thể mọi người sẽ cảm thấy thật bất ngờ vì Chúa chọn các Ngài vượt trên những … Continue reading

Saint Sister Faustina and Divine Mercy Devotion

Mừng Kính Thánh Cecilia – Happy Feast St. Cecilia

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Cecilia  Happy Feast Day to our Parish and Us, VBREP  SAINT CECILIA Nguyện xin Thánh Cecilia, Quan Thầy Giáo Xứ, cầu thay nguyện giúp cho Cha Xứ Al Baca, Cha Phó Danh Trịnh, … Continue reading

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Honor Vietnamese Martyrs

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Honoring our 117 Martyrs of Vietnam Feastday: November 24 Tạ Ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam by Nguyễn Quang Huy Bài Ca Ngàn Trùng by LM Kim Long Several groups of … Continue reading

Saint Collage or Saint Power Point Contest

Mến chào các Em Học Sinh Giáo Lý – Dear Students of VBREP, Tháng 11 ngày 1 năm 2014 là Lễ Kính Mừng Các Thánh trong lịch Giáo Hội Công Giáo của chúng ta.  Các Thánh là ai vậy và … Continue reading