Saint John the Baptist

Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ
Vietnamese Religious Bilingual Program

Giờ Học:   4:30 p.m. – 6:00 p.m

Home image

Page tags 1 page tag 3 page tag 2

 


 

image of jesus with children

1-jesus-with-children-kero-magdy

Hands of Christ

Parent meeting Oct 3

Xin mời Qui Phụ Huynh tới tham dự buổi họp tại hội trường giáo xứ lúc 3:30 chiều.